Channel VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Trực Tiếp20/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ31:01Trực Tiếp20/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Cả Thế Giới Sửng Sốt Top 10 Đạo Quân Hùng Mạnh Nhất Lịch Sử Trung Quốc Khiến Bạn Ngỡ Ngàng30:22Cả Thế Giới Sửng Sốt Top 10 Đạo Quân Hùng Mạnh Nhất Lịch Sử Trung Quốc Khiến Bạn Ngỡ Ngàng
Trung Quốc Loạn Thật Rồi Khi Long Mạch Bị Đứt Việt Nam Cơ Hội Thả Nước Đục Thả Câu Cái Kết38:51Trung Quốc Loạn Thật Rồi Khi Long Mạch Bị Đứt Việt Nam Cơ Hội Thả Nước Đục Thả Câu Cái Kết
Điểm Mặt Chỉ Tên Top 8 Vị Tướng Tài Giỏi Nhất Lịch Sử Trung Quốc Và Cái Kết Bất ngờ24:16Điểm Mặt Chỉ Tên Top 8 Vị Tướng Tài Giỏi Nhất Lịch Sử Trung Quốc Và Cái Kết Bất ngờ
Trực Tiếp20/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ11:55:05Trực Tiếp20/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Trực Tiếp19/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ23:00Trực Tiếp19/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Đây là Lý Do Vì Sao Mỹ Run Sợ Không Giám Động Thủ Trung Quốc Ở Biển Đông38:00Đây là Lý Do Vì Sao Mỹ Run Sợ Không Giám Động Thủ Trung Quốc Ở Biển Đông
Trung Quốc Nhục Nhã Chiếm Lĩnh mặt nước Trên Trời Dưới Biển Bị Việt Nam Chiếm Lĩnh Chỉ Vì Cái Này47:22Trung Quốc Nhục Nhã Chiếm Lĩnh mặt nước Trên Trời Dưới Biển Bị Việt Nam Chiếm Lĩnh Chỉ Vì Cái Này
Cái Kết Bàng Hoàng Đặc Công Nước Trung Quốc Đối Đầu Đặc Công Việt Nam Cửa Ngõ Biển Đông36:57Cái Kết Bàng Hoàng Đặc Công Nước Trung Quốc Đối Đầu Đặc Công Việt Nam Cửa Ngõ Biển Đông
Thế Giới Sốc Tập Cập Bình Tuyên Bố Hạ Gục Donal Trump Bất Kỳ Lúc nào hóa ra là vì điều này39:53Thế Giới Sốc Tập Cập Bình Tuyên Bố Hạ Gục Donal Trump Bất Kỳ Lúc nào hóa ra là vì điều này
Nhật Bản Bất Ngờ Giúp Viết Nam Chế Tạo Thứ Này Khiến Trung Quốc Nhục Nhã  Tháo Chạy Khỏi Hoàng Sa41:20Nhật Bản Bất Ngờ Giúp Viết Nam Chế Tạo Thứ Này Khiến Trung Quốc Nhục Nhã Tháo Chạy Khỏi Hoàng Sa
Trung Quốc Van Xin Việt Nam Tha Khi Liên Minh Mỹ Nhật Ấn Việt Không Cho Tàu Khựa Con Đường Sống BĐ11:55:06Trung Quốc Van Xin Việt Nam Tha Khi Liên Minh Mỹ Nhật Ấn Việt Không Cho Tàu Khựa Con Đường Sống BĐ
Trực Tiếp15/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ29:46Trực Tiếp15/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Trung Quốc Tung Chiêu Bài Bẩn Thỉu Này Đối Phó Với Việt Nam ở Biển Đông Việt Nam Vội Vã Cầu Cứu Nga20:08Trung Quốc Tung Chiêu Bài Bẩn Thỉu Này Đối Phó Với Việt Nam ở Biển Đông Việt Nam Vội Vã Cầu Cứu Nga
Tập Cận Bình Mỹ Không Có Đường Lui Nếu Trạm Trán Tàu Khựa Biển Đông Mỹ Cầu Cứu Việt Nam làm điều này22:59Tập Cận Bình Mỹ Không Có Đường Lui Nếu Trạm Trán Tàu Khựa Biển Đông Mỹ Cầu Cứu Việt Nam làm điều này
Trung Quốc Chơi Tất Tay Làm Điều Này Với Nga Việt Nam Và Mỹ rung sợ Tình Hình Biển Đông20:59Trung Quốc Chơi Tất Tay Làm Điều Này Với Nga Việt Nam Và Mỹ rung sợ Tình Hình Biển Đông
Chỉ  Bằng Cái Này Mà Trung Quốc Nhục Nhã Van Xin Việt Nam Cun Cút Khỏi Hoàng Sa Việt Nam |24hnews11:55:03Chỉ Bằng Cái Này Mà Trung Quốc Nhục Nhã Van Xin Việt Nam Cun Cút Khỏi Hoàng Sa Việt Nam |24hnews
Trực Tiếp14/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ26:46Trực Tiếp14/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Sốc Trung Quốc Rầm Rộ Chọn Hơn 1 tỷ 3 dân đội đặc nhiệm nghênh chiến Đặc Công Việt Nam và cái kết11:55:08Sốc Trung Quốc Rầm Rộ Chọn Hơn 1 tỷ 3 dân đội đặc nhiệm nghênh chiến Đặc Công Việt Nam và cái kết
Trực Tiếp13/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ35:50Trực Tiếp13/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Thế Giới Sốc Đặc Nhiệm Trung Quốc Được Trang Bị Cả Thứ Này khi gặp Đặc Công Việt Nam Tắt ĐiệnToànTập36:32Thế Giới Sốc Đặc Nhiệm Trung Quốc Được Trang Bị Cả Thứ Này khi gặp Đặc Công Việt Nam Tắt ĐiệnToànTập
Mồm Nhôm Trung Quốc Diễu Võ Dương Oai BĐ Nhưng Không Giám Động Thủ Vì Việt Nam Có Được Bí Mật Này27:29Mồm Nhôm Trung Quốc Diễu Võ Dương Oai BĐ Nhưng Không Giám Động Thủ Vì Việt Nam Có Được Bí Mật Này
Không Phải Mỹ, Nga Nhật mới là nước giúp Việt Nam lấy Lại Hoàng Sa Khi Tàu Khựa đang hoảng loạn11:55:03Không Phải Mỹ, Nga Nhật mới là nước giúp Việt Nam lấy Lại Hoàng Sa Khi Tàu Khựa đang hoảng loạn
Trực Tiếp12/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ40:21Trực Tiếp12/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Bất ngờ Mỹ Giúp Việt Nam Chế tạo thứ Ng,u,y H,i,ểm này chỉ để đối phó Trung Quốc Biển Đông33:54Bất ngờ Mỹ Giúp Việt Nam Chế tạo thứ Ng,u,y H,i,ểm này chỉ để đối phó Trung Quốc Biển Đông
Lật mặt Trung Quốc Nga bất ngờ giúp Việt Nam Làm Điều Này Lấy Đảo Nhân Tạo Biển Đông Trong Nháy Mắt33:54Lật mặt Trung Quốc Nga bất ngờ giúp Việt Nam Làm Điều Này Lấy Đảo Nhân Tạo Biển Đông Trong Nháy Mắt
Thế Giới Sốc Bại lộ bí mật Nữ Binh sĩ nhập ngũ để làm cái chuyện Động Trời cho các sỹ quan quân đội8:55:48Thế Giới Sốc Bại lộ bí mật Nữ Binh sĩ nhập ngũ để làm cái chuyện Động Trời cho các sỹ quan quân đội
Trực Tiếp11/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ6:39:58Trực Tiếp11/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Trực Tiếp11/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐTrực Tiếp11/2/2018Việt Nam Bất Ngờ Cho Trung Quốc nếm Quả Đắng chặn thành công mưu đồ Trung Quốcở BĐ
Loading...
Loading...
Loading...