Channel Top Nhạc Việt 2017

ĐÒ VỀ SÔNG XƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:45:08ĐÒ VỀ SÔNG XƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
QUÊ TÔI XANH XANH HÀNG DỪA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:39:20QUÊ TÔI XANH XANH HÀNG DỪA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
THƯƠNG EM QUÊ MÙA THỦY CHUNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:55:22THƯƠNG EM QUÊ MÙA THỦY CHUNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
CON GÁI BẾN TRE ĐẸP THIỆT - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:58:30CON GÁI BẾN TRE ĐẸP THIỆT - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:26:35CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
Nhạc Miền Tây 2018 - NHỚ VỀ QUÊ EM - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ2:01:32Nhạc Miền Tây 2018 - NHỚ VỀ QUÊ EM - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ
ANH THƯƠNG EM RỒI - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:48:22ANH THƯƠNG EM RỒI - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
NHỚ HOÀI HÌNH BÓNG XƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:50:30NHỚ HOÀI HÌNH BÓNG XƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
THƯƠNG EM CÔ GÁI MIỀN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20182:00:26THƯƠNG EM CÔ GÁI MIỀN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
HÁT VANG KHÚC TÌNH CA  - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:41:44HÁT VANG KHÚC TÌNH CA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
CÂU HÒ VỌNG ĐƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20182:03:48CÂU HÒ VỌNG ĐƯA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
Nhạc Miền Tây 2018 - ƠI CÔ EM LÀNG QUÊ - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ1:45:00Nhạc Miền Tây 2018 - ƠI CÔ EM LÀNG QUÊ - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ
CẦU DỪA KỶ NIỆM - LK  Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay1:47:36CẦU DỪA KỶ NIỆM - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay
VỌNG CỔ THÔN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay1:44:32VỌNG CỔ THÔN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay
RẠCH MIỄU BẾN TRE - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay1:35:06RẠCH MIỄU BẾN TRE - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay
CÔ ÚT MIỀN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay1:53:50CÔ ÚT MIỀN QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018 - Nhạc Bolero Hay
SÔNG NƯỚC TRỜI NAM - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:46:40SÔNG NƯỚC TRỜI NAM - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
DUYÊN NỢ BẾN TRE- LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:38:32DUYÊN NỢ BẾN TRE- LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
SAO ÚT NỠ VỘI LẤY CHỒNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:44:24SAO ÚT NỠ VỘI LẤY CHỒNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
Nhạc Miền Tây 2018 - CÔ THẮM LÀNG TÔI - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ1:44:36Nhạc Miền Tây 2018 - CÔ THẮM LÀNG TÔI - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ
Nhạc Miền Tây 2018 - HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ1:53:50Nhạc Miền Tây 2018 - HƯƠNG SẮC MIỀN TÂY - LK Nhạc Bolero Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ
Nhạc Miền Tây 2018 - GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG - LK Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ1:38:32Nhạc Miền Tây 2018 - GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG - LK Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ
Nhạc Bolero 2018 - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:52:34Nhạc Bolero 2018 - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
DUYÊN DÁNG MIỆT VƯỜN - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:53:50DUYÊN DÁNG MIỆT VƯỜN - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
BẾN ĐÒ TÌNH QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:38:58BẾN ĐÒ TÌNH QUÊ - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
CON SÁO SANG SÔNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:49:16CON SÁO SANG SÔNG - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
DÁNG ĐỨNG BẾN TRE - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 20181:46:54DÁNG ĐỨNG BẾN TRE - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ 2018
ANH BA KHÍA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 20181:46:39ANH BA KHÍA - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 2018
CÔ BA SÀI GÒN - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 20181:57:26CÔ BA SÀI GÒN - LK Nhạc Miền Tây Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 2018
Nhạc Miền Tây - "CÔ THẮM VỀ LÀNG " - LK Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 2017Nhạc Miền Tây - "CÔ THẮM VỀ LÀNG " - LK Nhạc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Nam Bộ Hay Nhất 2017
Loading...
Loading...
Loading...