Channel Deftsu

Dùng thử Hack AIMLOCK cái xem sao !21:18Dùng thử Hack AIMLOCK cái xem sao !
Chỉ vì cái Mũ 3 mà  lỡ tay clear cả maps21:52Chỉ vì cái Mũ 3 mà lỡ tay clear cả maps
Lần sau Teamup thì đông hơn đi nha !14:54Lần sau Teamup thì đông hơn đi nha !
Deftšu - Full Clip Sách Giáo Khoa #18:27Deftšu - Full Clip Sách Giáo Khoa #1
Deftsu Montage #4 - VSS cũng mạnh đếy7:43Deftsu Montage #4 - VSS cũng mạnh đếy
Deftsu Montage #3 - M416 + Kar98 siêu khủng khiếp7:23Deftsu Montage #3 - M416 + Kar98 siêu khủng khiếp
Deftsu Montage #2 - Spray M416 OP4:47Deftsu Montage #2 - Spray M416 OP
Deftsu Montage #1 -  Trùm đẩy láo1:58:51Deftsu Montage #1 - Trùm đẩy láo
Human : Fall Flat - Cười sặc sụa cùng "cậu bé đần độn" và 2 anh già7:43Human : Fall Flat - Cười sặc sụa cùng "cậu bé đần độn" và 2 anh già
Not bad M16A4 Suppressoršu8:35Not bad M16A4 Suppressoršu
Dăm ba cái solo Squad 4fun !6:57Dăm ba cái solo Squad 4fun !
Ngoan ngoan đừng khóc Nhạc, Su nó bật Macro rồi xD !10:38Ngoan ngoan đừng khóc Nhạc, Su nó bật Macro rồi xD !
Crazysu và lời "chúc may mắn" của Captain !8:05Crazysu và lời "chúc may mắn" của Captain !
Deftsu - Những pha "Kill bình thường" và giết luôn hack aimbot xD !7:16Deftsu - Những pha "Kill bình thường" và giết luôn hack aimbot xD !
Deftsu - Bay đêm 8win thông cùng cáp-từn xD !7:36Deftsu - Bay đêm 8win thông cùng cáp-từn xD !
Deftsu - 3 : Highlight, Đưa đi giết người nha !7:10Deftsu - 3 : Highlight, Đưa đi giết người nha !