Channel Giọng Ca Để Đời

Mưa Rừng - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:41Mưa Rừng - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Chim Sáo Ngày Xưa - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI6:20Chim Sáo Ngày Xưa - Quang Lập | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Cho Người Vào Cuộc Chiến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:17Cho Người Vào Cuộc Chiến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
[KARAOKE] Áo Cưới Màu Hoa Cà - Quang Lập TONE NAM5:20[KARAOKE] Áo Cưới Màu Hoa Cà - Quang Lập TONE NAM
[KARAOKE] Xa Anh Rồi - Quang Lập TONE NAM4:18[KARAOKE] Xa Anh Rồi - Quang Lập TONE NAM
Em Về Kẻo Trời Mưa - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI6:26Em Về Kẻo Trời Mưa - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Lời Đắng Cho Cuộc Tình - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI59:43Lời Đắng Cho Cuộc Tình - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Album Đắp Mộ Đời Tôi - Nhạc Vàng QUANG LẬP Mới Nhất 2018 - Nhạc Vàng Bolero Nghe Buồn Tái Tê5:07Album Đắp Mộ Đời Tôi - Nhạc Vàng QUANG LẬP Mới Nhất 2018 - Nhạc Vàng Bolero Nghe Buồn Tái Tê
Lá Thư Trần Thế - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:47Lá Thư Trần Thế - Phước Khanh | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Tiếng Ca U Hoài - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:26Tiếng Ca U Hoài - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Nếu Đời Không Có Anh - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:15Nếu Đời Không Có Anh - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Chuyến Đi Về Sáng - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:00Chuyến Đi Về Sáng - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Áo Trắng Ngày Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:22Áo Trắng Ngày Xưa - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Người Tình Không Đến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:47Người Tình Không Đến - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Bảy Ngàn Đêm Góp Lại - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:12Bảy Ngàn Đêm Góp Lại - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Đêm Hỏa Châu - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:47Đêm Hỏa Châu - Thúy Hà Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
[KARAOKE] Rồi Hai Mươi Năm Sau - Quang Lập TONE NAM4:50[KARAOKE] Rồi Hai Mươi Năm Sau - Quang Lập TONE NAM
[KARAOKE] Những Lời Này Cho Em - Quang Lập TONE NAM6:35[KARAOKE] Những Lời Này Cho Em - Quang Lập TONE NAM
Căn Nhà Ngoại Ô - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:41Căn Nhà Ngoại Ô - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Từ Tiếng Hát Tiếp Nối - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:15Từ Tiếng Hát Tiếp Nối - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Người Đã Như Mơ - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:47Người Đã Như Mơ - Hạnh Nguyên | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
[KARAOKE] Đoạn Tái Bút 2 - Quang Lập - Tone Nam5:28[KARAOKE] Đoạn Tái Bút 2 - Quang Lập - Tone Nam
Tình Bolero - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:10Tình Bolero - Tài Nguyễn | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Lại Nhớ Người Yêu - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI5:06Lại Nhớ Người Yêu - Quang Lập Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Tựa Cánh Bèo Trôi - Kim Yến Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI6:38Tựa Cánh Bèo Trôi - Kim Yến Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Ngày Xưa Anh Nói - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI4:54Ngày Xưa Anh Nói - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Chuyến Xe Lam Chiều - Ngọc Hương Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI7:08Chuyến Xe Lam Chiều - Ngọc Hương Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Một Người Đi - Kim Yến Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI6:02Một Người Đi - Kim Yến Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Vườn Tao Ngộ - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI1:01:48Vườn Tao Ngộ - Lâm Minh Thảo Bolero | GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI 26 - Nhạc Vàng Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất - Căn Nhà Ngoại ÔGIỌNG CA ĐỂ ĐỜI 26 - Nhạc Vàng Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất - Căn Nhà Ngoại Ô
Loading...
Loading...
Loading...