AOE 2 vs 2|| THÁI BÌNH ---vs--- NAM ĐỊNH Ngày 20/5/201 BLV Tuân Tiền Hải1:36:51AOE 2 vs 2|| THÁI BÌNH ---vs--- NAM ĐỊNH Ngày 20/5/201 BLV Tuân Tiền Hải
AOE 4 vs 4|| THÁI BÌNH ---vs--- AOE 360 Ngày 20/5/201 BLV Tuân Tiền Hải3:36:22AOE 4 vs 4|| THÁI BÌNH ---vs--- AOE 360 Ngày 20/5/201 BLV Tuân Tiền Hải
AoE Highlight |Chim Sẻ cũng không thể bật được timeline này trước Hồng Anh.23:07AoE Highlight |Chim Sẻ cũng không thể bật được timeline này trước Hồng Anh.
AoE Highlight | Siêu Phẩm :"Y Thủ Che Thiên".31:12AoE Highlight | Siêu Phẩm :"Y Thủ Che Thiên".
AoE Highlight | Vụ Thảm Sát đãm máu nhất lịch sử AoE Việt Nam23:02AoE Highlight | Vụ Thảm Sát đãm máu nhất lịch sử AoE Việt Nam
AOE | 2vs2 Random | SÀI GÒN vs NAM ĐỊNH | BLV  CUNG TUYỂN  | NGÀY 19/05/20183:25:25AOE | 2vs2 Random | SÀI GÒN vs NAM ĐỊNH | BLV CUNG TUYỂN | NGÀY 19/05/2018
AOE 4 vs 4|| THÁI BÌNH ---vs--- QUẢNG NINH Ngày 19/5/201 BLV Tuân Tiền Hải3:46:25AOE 4 vs 4|| THÁI BÌNH ---vs--- QUẢNG NINH Ngày 19/5/201 BLV Tuân Tiền Hải
AOE | Solo Random  | Vany vs Kenzz | BLV  Thứ Thứ  | NGÀY 18/05/20183:21:10AOE | Solo Random | Vany vs Kenzz | BLV Thứ Thứ | NGÀY 18/05/2018
AoE Highlight | Chim Sẻ Đi Nắng:" Minoan có hốc cân cả bản đồ".23:33AoE Highlight | Chim Sẻ Đi Nắng:" Minoan có hốc cân cả bản đồ".
AOE 2 vs 2|| THÁI BÌNH ---vs--- SÀI GÒN Ngày 18/5/201 BLV Tuân Tiền Hải3:22:50AOE 2 vs 2|| THÁI BÌNH ---vs--- SÀI GÒN Ngày 18/5/201 BLV Tuân Tiền Hải
AOE | 2vs2 Random  | Noname, Tịnh Văn vs Exciter, Alonso | BLV  Cung Tuyển | NGÀY 17/05/20183:02:48AOE | 2vs2 Random | Noname, Tịnh Văn vs Exciter, Alonso | BLV Cung Tuyển | NGÀY 17/05/2018
AoE Highlight | Greek hóa Yamato trong tay Chim Sẻ Đi Nắng.14:44AoE Highlight | Greek hóa Yamato trong tay Chim Sẻ Đi Nắng.
Loading...
Loading...
Loading...