khoazend - Video clip hài, clip sốc, clip nóng và hay nhất trên mạng
Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: khoazend
14:04Bài 64: Đọc dữ liệu và gán lên giao diện cho phần tìm kiếm

Bài 64: Đọc dữ liệu và gán lên giao diện cho phần tìm kiếm

Live Now 2 months ago - 1,125 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
14:10Bài 63: Thiết kế bản vẽ cho phần tìm kiếm

Bài 63: Thiết kế bản vẽ cho phần tìm kiếm

Live Now 2 months ago - 323 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
12:18Bài 62: Thiết kế giao diện phần tìm kiếm bài hát

Bài 62: Thiết kế giao diện phần tìm kiếm bài hát

Live Now 2 months ago - 255 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
8:45Bài 61: Viết API trả dữ liệu phần tìm kiếm bài hát

Bài 61: Viết API trả dữ liệu phần tìm kiếm bài hát

Live Now 2 months ago - 422 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
18:23Bài 60: Cập nhật thời gian và chuyển bài hát

Bài 60: Cập nhật thời gian và chuyển bài hát

Live Now 2 months ago - 111 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
14:02Bài 59:  Bắt sự cho các nút trên thanh phát nhạc

Bài 59: Bắt sự cho các nút trên thanh phát nhạc

Live Now 2 months ago - 161 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
4:51Bài 58: Bắt sự kiện cho việc phát một ca khúc và gán dữ liệu vào giao diện

Bài 58: Bắt sự kiện cho việc phát một ca khúc và gán dữ liệu vào giao diện

Live Now 2 months ago - 182 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
5:39Bài 57: Custom viewpager hiển thị lên màn hình play các bài hát

Bài 57: Custom viewpager hiển thị lên màn hình play các bài hát

Live Now 2 months ago - 144 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
15:28Bài 56: Thiết kế giao diện cho phần hiển thị đĩa nhạc

Bài 56: Thiết kế giao diện cho phần hiển thị đĩa nhạc

Live Now 2 months ago - 134 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
18:45Bài 55: Thiết kế giao diện cho phần hiển thị danh sách các bài hát

Bài 55: Thiết kế giao diện cho phần hiển thị danh sách các bài hát

Live Now 2 months ago - 144 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap..
13:34Bài 54: Thiết kế layout cho màn hình play nhạc

Bài 54: Thiết kế layout cho màn hình play nhạc

Live Now 2 months ago - 170 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
10:58Bài 53: Bắt sự kiện cho floating action button và các bài hát

Bài 53: Bắt sự kiện cho floating action button và các bài hát

Live Now 2 months ago - 123 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
9:36Bài 52: Đọc dữ liệu API cập nhật lượt thích cho bài hát

Bài 52: Đọc dữ liệu API cập nhật lượt thích cho bài hát

Live Now 2 months ago - 160 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
10:38Bài 51: Viết API cập nhật dữ liệu lượt thích cho bài hát

Bài 51: Viết API cập nhật dữ liệu lượt thích cho bài hát

Live Now 2 months ago - 113 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
11:05Bài 50: Viết API bài hát theo album và bắt sự kiện chuyển dữ liệu qua màn hình danh sách các bài hát

Bài 50: Viết API bài hát theo album và bắt sự kiện chuyển dữ liệu qua màn hình danh sách các bài hát

Live Now 2 months ago - 128 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
6:12Bài 49: Đọc API tất cả album và gắn dữ liệu lên màn hình

Bài 49: Đọc API tất cả album và gắn dữ liệu lên màn hình

Live Now 2 months ago - 62 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
7:02Bài 48: Thiết kế giao diện màn hình album

Bài 48: Thiết kế giao diện màn hình album

Live Now 2 months ago - 104 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
5:23Bài 47: Viết API trả dữ liệu tất cả album

Bài 47: Viết API trả dữ liệu tất cả album

Live Now 2 months ago - 84 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
15:57Bài 46: Bắt sự kiện chuyển dữ liệu qua màn hình các bài hát theo chủ đề

Bài 46: Bắt sự kiện chuyển dữ liệu qua màn hình các bài hát theo chủ đề

Live Now 2 months ago - 77 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
8:22Bài 45: Đọc dữ liệu API của thể loại theo chủ đề và gán lên giao diện

Bài 45: Đọc dữ liệu API của thể loại theo chủ đề và gán lên giao diện

Live Now 2 months ago - 87 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap....
9:29Bài 44: Thiết kế giao diện cho màn hình thể loại theo chủ đề

Bài 44: Thiết kế giao diện cho màn hình thể loại theo chủ đề

Live Now 2 months ago - 73 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
8:47Bài 43: Viết API trả dữ liệu thể loại theo chủ đề

Bài 43: Viết API trả dữ liệu thể loại theo chủ đề

Live Now 2 months ago - 69 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
4:00Bài 42: Custom adapter và gắn dữ liệu lên cho màn hình các chủ đề

Bài 42: Custom adapter và gắn dữ liệu lên cho màn hình các chủ đề

Live Now 2 months ago - 43 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
7:03Bài 41: Đọc dữ liệu API của tất cả chủ đề

Bài 41: Đọc dữ liệu API của tất cả chủ đề

Live Now 2 months ago - 38 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
7:44Bài 40:  Thiết kế giao diện cho màn hình chủ đề

Bài 40: Thiết kế giao diện cho màn hình chủ đề

Live Now 2 months ago - 54 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
11:23Bài 39: Viết API trả dữ liệu cho tất cả các chủ đề

Bài 39: Viết API trả dữ liệu cho tất cả các chủ đề

Live Now 2 months ago - 53 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
6:35Bài 38: Đọc dữ liệu API phần bài hát theo thể loại và gán dữ liệu lên giao diện

Bài 38: Đọc dữ liệu API phần bài hát theo thể loại và gán dữ liệu lên giao diện

Live Now 2 months ago - 47 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
4:11Bài 37: Viết API trả dữ liệu bài hát theo thể loại

Bài 37: Viết API trả dữ liệu bài hát theo thể loại

Live Now 2 months ago - 50 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
5:58Bài 34: Đọc dữ liệu API các playlist

Bài 34: Đọc dữ liệu API các playlist

Live Now 2 months ago - 49 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
Bài 33: Thiết kế giao diện cho màn hình các playlist

Bài 33: Thiết kế giao diện cho màn hình các playlist

Live Now 2 months ago - 61 views
Website khóa học, lịch khai giảng: https://khoapham.vn/
Website học online qua video: http://online.khoapham.vn/
Group thảo luận học tập: https://www.facebook.com/groups/khoap...
Loading...
Loading...