Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: khoazend
10:47Hướng dẫn đánh Bot Binary.com & Quản lý vốn x20 tải khoản

Hướng dẫn đánh Bot Binary.com & Quản lý vốn x20 tải khoản

Live Now 6 days ago - 725 views
Hướng dẫn sử dụng Bot Binary.com + Phương pháp quản lý vốn đạt x20 tài khoản trong 1 năm. Download bot & thảo luận quản lý vốn tại đây: https://goo.gl/gcqw79

Khoá học Forex & Binary Options: https...
10:04[Đánh Binary Options] HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HOLY GRAIL

[Đánh Binary Options] HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HOLY GRAIL

Live Now 1 month ago - 761 views
Hướng dẫn chi tiết & download công cụ đầy đủ tại đây: http://fxbo.vn/threads/holy-grail-chen-thanh-cua-moi-nguo...

Khoá học Forex & Binary Options: https://khoapham.vn/khoa-hoc-forex-bin...
8:30[Đánh Binary Options] HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ANGEL & DEVIL

[Đánh Binary Options] HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ANGEL & DEVIL

Live Now 2 months ago - 914 views
Hướng dẫn chi tiết & download công cụ đầy đủ tại đây: http://fxbo.vn/threads/thien-than-ac-quy-phuong-phap-danh...

Khoá học Forex & Binary Options: https://khoapham.vn/khoa-hoc-f...
9:17Bài 7 - Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route

Bài 7 - Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route

Live Now 2 months ago - 383 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:08Bài 23 - FormElement - Range - Button Reset - Button Submit

Bài 23 - FormElement - Range - Button Reset - Button Submit

Live Now 2 months ago - 100 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
8:26Bài 19 - FormElement: Password - Radio

Bài 19 - FormElement: Password - Radio

Live Now 2 months ago - 107 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
9:37Bài 8 - Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route

Bài 8 - Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route

Live Now 2 months ago - 159 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:46Bài 26 - FormElement render the elements ở view - Cách 2

Bài 26 - FormElement render the elements ở view - Cách 2

Live Now 2 months ago - 81 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:01Bài 20 - FormElement: Textarea - Select

Bài 20 - FormElement: Textarea - Select

Live Now 2 months ago - 65 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
6:32Bài 13 - View

Bài 13 - View

Live Now 2 months ago - 116 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:29Bài 3 - Getting Started with Zend Framework - Tìm hiểu cấu trúc Module Application

Bài 3 - Getting Started with Zend Framework - Tìm hiểu cấu trúc Module Application

Live Now 2 months ago - 379 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:28Bài 11 - Controller - Gửi data từ Controller sang View và Expressing Error Conditions

Bài 11 - Controller - Gửi data từ Controller sang View và Expressing Error Conditions

Live Now 2 months ago - 102 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
5:56Bài 6 - Router trong Zend Framework - Segment Route

Bài 6 - Router trong Zend Framework - Segment Route

Live Now 2 months ago - 127 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
9:41Bài 2 - Giới thiệu cấu trúc Zend Skeleton Application

Bài 2 - Giới thiệu cấu trúc Zend Skeleton Application

Live Now 2 months ago - 574 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
9:01Bài 17 - FormElement: Textbox - Hiển thị Element ra view

Bài 17 - FormElement: Textbox - Hiển thị Element ra view

Live Now 2 months ago - 93 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
8:48Bài 5 - Router trong Zend Framework - Literal Route

Bài 5 - Router trong Zend Framework - Literal Route

Live Now 2 months ago - 200 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
5:02Bài 18 - FormElement: Hidden -- Number - Email

Bài 18 - FormElement: Hidden -- Number - Email

Live Now 2 months ago - 44 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:13Bài 16 - FormElement: Textbox

Bài 16 - FormElement: Textbox

Live Now 2 months ago - 99 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:43Bài 9 - Controller: Retrieving - GET  and POST  Variables

Bài 9 - Controller: Retrieving - GET and POST Variables

Live Now 2 months ago - 100 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:48Bài 22 - FormElement: Color - Date

Bài 22 - FormElement: Color - Date

Live Now 2 months ago - 50 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
2:52Bài 15 - Cài đặt Zend Form, Xây dựng cấu trúc và khai báo module Form

Bài 15 - Cài đặt Zend Form, Xây dựng cấu trúc và khai báo module Form

Live Now 2 months ago - 108 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
13:38Bài 14 - Model

Bài 14 - Model

Live Now 2 months ago - 69 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
6:56Bài 24 - FormElement - Captcha - Image

Bài 24 - FormElement - Captcha - Image

Live Now 2 months ago - 49 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
10:22Bài 10 - Controller:  Retrieving - GET  and POST  Variables

Bài 10 - Controller: Retrieving - GET and POST Variables

Live Now 2 months ago - 86 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
8:54Bài 4 - Getting Started with Zend Framework - Xây dựng module đầu tiên - Module Started

Bài 4 - Getting Started with Zend Framework - Xây dựng module đầu tiên - Module Started

Live Now 2 months ago - 281 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
6:18Bài 1 - Hướng dẫn cài đặt Zend skeleton application

Bài 1 - Hướng dẫn cài đặt Zend skeleton application

Live Now 2 months ago - 1,667 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
6:50Bài 12 - Controller - Đăng kí Controller với module.config.php

Bài 12 - Controller - Đăng kí Controller với module.config.php

Live Now 2 months ago - 66 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
16:31Bài 25 - FormElement - Nhận dữ liệu từ form

Bài 25 - FormElement - Nhận dữ liệu từ form

Live Now 2 months ago - 55 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
7:42Bài 43 - Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Độ Mạnh Mật khẩu

Bài 43 - Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Độ Mạnh Mật khẩu

Live Now 2 months ago - 35 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
Bài 44 - Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Password và ConfirmPassword

Bài 44 - Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Password và ConfirmPassword

Live Now 2 months ago - 35 views
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:
https://khoapham.vn/lap-trinh-php-nang-cao.html
Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Fr...
Loading...
Loading...