phapamgiacnhan - Video clip hài, clip sốc, clip nóng và hay nhất trên mạng
Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: phapamgiacnhan
18:37Trực tuyến trợ niệm 24 24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24 24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 day ago - 2,020 views
Description here.
1:52:31Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 14 Ngày 12/08/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 14 Ngày 12/08/2018

Live Now 3 days ago - 6,310 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
9:27Trực tuyến trợ niệm 24 24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24 24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 3 days ago - 627 views
Description here.
1:24:27Luồng trực tiếp của ĐĐ Thích Giác Nhàn
2:20:20LỚP HỌC GIAÓ  DỤC  GIA ĐÌNH VÀ ĐỆ TỬ QUY TẠI TỊNH THẤT QUAN ÂM.
2:23:38Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 13 Ngày 05/08/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 13 Ngày 05/08/2018

Live Now 1 week ago - 4,713 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:31Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 12 Ngày 29/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 12 Ngày 29/07/2018

Live Now 2 weeks ago - 10,550 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
3:37Lớp Học Đệ Tử Quy Phần 1

Lớp Học Đệ Tử Quy Phần 1

Live Now 2 weeks ago - 1,837 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
55:42Video ngắn Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng và phóng sanh Chủ nhật Ngày 29/7/2018

Video ngắn Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng và phóng sanh Chủ nhật Ngày 29/7/2018

Live Now 3 weeks ago - 3,780 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:27:02Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 11 Ngày 27/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 11 Ngày 27/07/2018

Live Now 3 weeks ago - 6,404 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:15:06Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 10 Ngày 22/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 10 Ngày 22/07/2018

Live Now 3 weeks ago - 8,817 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
51:39Lễ Tri Ân Báo Ân Sư Trưởng Và Song Thân Tại Tịnh Thất Quan Âm ngày 21/07/2018

Lễ Tri Ân Báo Ân Sư Trưởng Và Song Thân Tại Tịnh Thất Quan Âm ngày 21/07/2018

Live Now 3 weeks ago - 10,387 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:59:46Tặng Quà Cho Người Khuyết Tật Và Hội Người Mù Huyện Đức Trọng - Ngày 15/07/2018

Tặng Quà Cho Người Khuyết Tật Và Hội Người Mù Huyện Đức Trọng - Ngày 15/07/2018

Live Now 4 weeks ago - 4,357 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
3:20:05Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 9 Ngày 19/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 9 Ngày 19/07/2018

Live Now 4 weeks ago - 9,892 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:42:41Giỗ Đại Tường Sư Cô Liên Phương Ngày 15.7.2018

Giỗ Đại Tường Sư Cô Liên Phương Ngày 15.7.2018

Live Now 1 month ago - 11,644 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:26:01Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 7

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 7

Live Now 1 month ago - 5,385 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:47:57t221032016

t221032016

Live Now 1 month ago - 173 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:34:31Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 6 Ngày 08/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 6 Ngày 08/07/2018

Live Now 1 month ago - 5,187 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:41:31Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 5 Ngày 08/07/2018

Hành Trì Theo Lời Khai Thị Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 5 Ngày 08/07/2018

Live Now 1 month ago - 6,324 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
55:04Công Đức Cúng Dường Trai Tăng Không Thể Nghĩ Bàn ngày 04/07/2018

Công Đức Cúng Dường Trai Tăng Không Thể Nghĩ Bàn ngày 04/07/2018

Live Now 1 month ago - 7,632 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
47:00Từ Thiện Tại Phú Yên

Từ Thiện Tại Phú Yên

Live Now 1 month ago - 6,333 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
47:37THầy Nhuận Minh Giảng Tập 2

THầy Nhuận Minh Giảng Tập 2

Live Now 1 month ago - 2,727 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:45:01THầy Thánh Tuệ Giảng Tập 2

THầy Thánh Tuệ Giảng Tập 2

Live Now 1 month ago - 3,690 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:14:03Hành Theo Tổ Sư Ấn Quang Tập 4

Hành Theo Tổ Sư Ấn Quang Tập 4

Live Now 1 month ago - 8,010 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
47:27Hành Trì Theo Lời Dạy Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 3 ngày 24/06/2018

Hành Trì Theo Lời Dạy Của Tổ Sư Ấn Quang Tập 3 ngày 24/06/2018

Live Now 1 month ago - 8,835 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
39:58Thầy Nhật Tánh Giảng Về Giáo Dục Gia Đình ngày 23/06/2018

Thầy Nhật Tánh Giảng Về Giáo Dục Gia Đình ngày 23/06/2018

Live Now 1 month ago - 2,667 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:24:05Thầy Nhuận Minh Giảng Về Đệ Tử Quy tại Tịnh Thất Quan Âm

Thầy Nhuận Minh Giảng Về Đệ Tử Quy tại Tịnh Thất Quan Âm

Live Now 1 month ago - 5,120 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
53:34Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Tịnh Thất Quan Âm ngày 20/06/2018

Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Tịnh Thất Quan Âm ngày 20/06/2018

Live Now 1 month ago - 9,218 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
ĐĐ.Thích Giác Nhàn Khai Giảng Lớp Học Giáo Dục Gia Đình và Đệ Tử Quy tại Tịnh Thất Quan Âm

ĐĐ.Thích Giác Nhàn Khai Giảng Lớp Học Giáo Dục Gia Đình và Đệ Tử Quy tại Tịnh Thất Quan Âm

Live Now 1 month ago - 22,563 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
Loading...
Loading...