Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: phapamgiacnhan
79:32:56Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm
1:46:08Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 3 days ago - 2,383 views
Description here.
10:46:29Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 3 days ago - 369 views
Description here.
11:55:01Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 3 days ago - 847 views
Description here.
21:08Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 6 days ago - 1,317 views
Description here.
7:44:17Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 269 views
Description here.
28:10Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 544 views
Description here.
4:31:22Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 228 views
Description here.
24:12Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 457 views
Description here.
6:45:45Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 297 views
Description here.
50:18Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Trực tuyến trợ niệm 24/24 tại tịnh thất quan âm

Live Now 1 week ago - 712 views
Description here.
44:40Mọi việc là việc nhỏ, nghe kinh niệm phật mới là việc trọng đại

Mọi việc là việc nhỏ, nghe kinh niệm phật mới là việc trọng đại

Live Now 1 week ago - 812 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
35:57Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Vũ Văn Bách 2017

Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Vũ Văn Bách 2017

Live Now 2 months ago - 66,686 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:24:16Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Võ Tràng Hiếu  2017

Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Võ Tràng Hiếu 2017

Live Now 2 months ago - 3,635 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:52:16Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Am Vàng Hà Nội

Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Am Vàng Hà Nội

Live Now 3 months ago - 3,189 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:53:55Đĩa Đại Lễ Vu Lan Tại Tịnh Thất Quan Âm năm 2017 MỚi

Đĩa Đại Lễ Vu Lan Tại Tịnh Thất Quan Âm năm 2017 MỚi

Live Now 4 months ago - 27,350 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
49:49Lạy A Di Đà Phật  - 4 câu 4 chữ

Lạy A Di Đà Phật - 4 câu 4 chữ

Live Now 6 months ago - 4,605 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:04:40Cúng Dường Thiên Tăng 02 06 2017

Cúng Dường Thiên Tăng 02 06 2017

Live Now 6 months ago - 28,242 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
41:29Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa An Sơn 04 06 2017

Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa An Sơn 04 06 2017

Live Now 6 months ago - 6,102 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:02:23Khai Thị Và Hộ Niệm Phật Tử: Tống Thị So -TTQA Tập 9

Khai Thị Và Hộ Niệm Phật Tử: Tống Thị So -TTQA Tập 9

Live Now 6 months ago - 2,640 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:04:52Lễ Tang chú Trực pháp danh Nhật Giác Mới

Lễ Tang chú Trực pháp danh Nhật Giác Mới

Live Now 8 months ago - 16,232 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
4:30Đại Lễ Phật Đản và lễ Tắm Phật tại Tịnh Thất Quan Âm 2017 mới

Đại Lễ Phật Đản và lễ Tắm Phật tại Tịnh Thất Quan Âm 2017 mới

Live Now 8 months ago - 41,312 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
4:30Nhớ Cố Hương - Thầy Nhuận Sĩ

Nhớ Cố Hương - Thầy Nhuận Sĩ

Live Now 8 months ago - 1,047 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
3:56Nhớ Cố Hương - Thầy Nhuận Quán

Nhớ Cố Hương - Thầy Nhuận Quán

Live Now 8 months ago - 1,202 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:38:44NAM MÔ THÍCH CA BẬC ĐẠI GIÁC

NAM MÔ THÍCH CA BẬC ĐẠI GIÁC

Live Now 8 months ago - 776 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
2:18:05Thầy Nhuận Huy Giảng Tại Tây Ninh

Thầy Nhuận Huy Giảng Tại Tây Ninh

Live Now 9 months ago - 4,819 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:00:29Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ

Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ

Live Now 10 months ago - 57,650 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
1:04:41A Di Đà Phật - Nhép Môi-ĐĐ.Thích Giác Nhàn-TTQA

A Di Đà Phật - Nhép Môi-ĐĐ.Thích Giác Nhàn-TTQA

Live Now 11 months ago - 4,191 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
14:46Đêm Giao Thừa Tại Tịnh Thất Quan Âm

Đêm Giao Thừa Tại Tịnh Thất Quan Âm

Live Now 11 months ago - 73,427 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
Chúc Tết 2017 Khai Thị Đầu Năm HT Tịnh Không  Lần 2   YouTube

Chúc Tết 2017 Khai Thị Đầu Năm HT Tịnh Không Lần 2 YouTube

Live Now 11 months ago - 4,336 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
Chương trình phóng sanh các tỉnh tr...
Loading...
Loading...