Member ĐĐ Thích Giác Nhàn

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 171:02:05Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 17
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 161:02:43Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 16
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 151:02:47Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 15
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 141:06:10Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 14
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 131:07:03Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 13
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 121:02:41Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 12
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 111:02:51Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 11
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 101:02:24Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 10
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 91:08:33Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 9
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 81:02:19Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 8
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 71:00:39Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 7
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 62:13:58Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 6
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Ngày 15/04/2018 (Nhằm ngày 30/02/Mậu Tuất)1:12:43ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Ngày 15/04/2018 (Nhằm ngày 30/02/Mậu Tuất)
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 51:16:26Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 5
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 41:06:33Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 4
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 21:12:19Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 2
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 31:17:10Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 3
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 12:44:01Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tập 1
ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Ngày 08/04/2018 (Nhằm ngày 23/02/Mậu Tuất)38:44ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Ngày 08/04/2018 (Nhằm ngày 23/02/Mậu Tuất)
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Bé Nguyễn Thị Trâm Anh21:01Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Bé Nguyễn Thị Trâm Anh
Hộ Niệm Hương Linh Nguyễn Văn Chu mất ngày 18 01 201729:43Hộ Niệm Hương Linh Nguyễn Văn Chu mất ngày 18 01 2017
Hộ Niệm Hương Linh Lâm Thị Bích Tuyền mất ngày 29 1 201850:18Hộ Niệm Hương Linh Lâm Thị Bích Tuyền mất ngày 29 1 2018
Mọi việc là việc nhỏ, nghe kinh niệm phật mới là việc trọng đại44:40Mọi việc là việc nhỏ, nghe kinh niệm phật mới là việc trọng đại
Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Vũ Văn Bách 201735:57Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Vũ Văn Bách 2017
Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Võ Tràng Hiếu  20171:24:16Khai Thị Hộ Niệm - Hương Linh Võ Tràng Hiếu 2017
Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Am Vàng Hà Nội1:52:16Thầy Nhuận Nguyện Giảng Tại Chùa Am Vàng Hà Nội
Đĩa Đại Lễ Vu Lan Tại Tịnh Thất Quan Âm năm 2017 MỚi1:53:55Đĩa Đại Lễ Vu Lan Tại Tịnh Thất Quan Âm năm 2017 MỚi
Lạy A Di Đà Phật  - 4 câu 4 chữ49:49Lạy A Di Đà Phật - 4 câu 4 chữ
Cúng Dường Thiên Tăng 02 06 2017Cúng Dường Thiên Tăng 02 06 2017
Loading...
Loading...
Loading...