voluongthoTV - Video clip hài, clip sốc, clip nóng và hay nhất trên mạng
Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: voluongthoTV
4:13:47Trực tuyến thời khóa cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm
2:20:20Trực tuyến thời khóa cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm
2:48:07Đại Lễ Tri Ân và Báo Ân Tại Tịnh Thất Quan Âm mới nhất 2018

Đại Lễ Tri Ân và Báo Ân Tại Tịnh Thất Quan Âm mới nhất 2018

Live Now 2 days ago - 253 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:01:20Đại Lễ Phật Đản Tại Tịnh Thất Quan Âm mới nhất 2018

Đại Lễ Phật Đản Tại Tịnh Thất Quan Âm mới nhất 2018

Live Now 2 days ago - 285 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
58:34Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Tập 03

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Tập 03

Live Now 2 days ago - 85 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
24:25Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Tập 04

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Tập 04

Live Now 2 days ago - 74 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
2:23Khai Thị Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi

Khai Thị Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi

Live Now 2 days ago - 73 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
2:35:43Khai Thị Phương Pháp Niệm Nhiệm Phật Nhiếp Trọn Sáu Căn Phần 2

Khai Thị Phương Pháp Niệm Nhiệm Phật Nhiếp Trọn Sáu Căn Phần 2

Live Now 2 days ago - 37 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
2:31:42Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 2 days ago - 486 views
50:41Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 2 days ago - 496 views
1:14:21Tiến hành thêm tất cả Kinh Sám, đều không qua một câu A Di Đà Phật  504  05

Tiến hành thêm tất cả Kinh Sám, đều không qua một câu A Di Đà Phật 504 05

Live Now 3 days ago - 97 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
40:03Thân người khó được dễ mất, rất dễ dàng mất đi  KHAI THỊ CÁC BUỔI GIẢNG

Thân người khó được dễ mất, rất dễ dàng mất đi KHAI THỊ CÁC BUỔI GIẢNG

Live Now 3 days ago - 63 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
2:46:27Niệm Phật, công đức niệm Phật quá lớn! Chỉ có người trong cuộc, người thật sự hiểu họ mới biết 566

Niệm Phật, công đức niệm Phật quá lớn! Chỉ có người trong cuộc, người thật sự hiểu họ mới biết 566

Live Now 3 days ago - 152 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:55:38Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 3 days ago - 893 views
20:41Tập 304   Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014  Phẩm 24  HT Tịnh Không giảng

Tập 304 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Phẩm 24 HT Tịnh Không giảng

Live Now 3 days ago - 65 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
21:23Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 3 days ago - 326 views
16:37Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 3 days ago - 340 views
1:50:34Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Luồng trực tiếp của tinhkhongTV

Live Now 3 days ago - 356 views
1:08:48Trực tuyến thời khóa cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

Trực tuyến thời khóa cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

Live Now 3 days ago - 647 views
Description here.
1:15:50Tập 21- Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Tập 21- Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Live Now 4 days ago - 64 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:12:22Tập 20 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Tập 20 Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Live Now 4 days ago - 23 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
Tập 19- Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Tập 19- Ấn Quang Văn Sao Tục Biên - Quyển Thượng

Live Now 4 days ago - 26 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
Loading...
Loading...