Member tinhkhongTV

Chí Thánh - Cung Kính - Ăn Chay - Niệm Phật - Kiêng Giết Tập 1- 08 04 2018 Nhằm ngày 23 02 Mậu Tuất19:21Chí Thánh - Cung Kính - Ăn Chay - Niệm Phật - Kiêng Giết Tập 1- 08 04 2018 Nhằm ngày 23 02 Mậu Tuất
PHÓNG SANH,NIỆM PHẬT ĐỂ HÓA GIẢI OAN GIA CHỦ,RẤT HAY NÊN XEM8:16PHÓNG SANH,NIỆM PHẬT ĐỂ HÓA GIẢI OAN GIA CHỦ,RẤT HAY NÊN XEM
OAN GIA TRÁI CHỦ BÁM THÂN Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,tập 52817:00OAN GIA TRÁI CHỦ BÁM THÂN Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,tập 528
Nguyên nhân tại sao nghiệp chướng không thể tiêu trừ RẤT HAY ,,Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp ch12:39Nguyên nhân tại sao nghiệp chướng không thể tiêu trừ RẤT HAY ,,Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp ch
Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ17:14Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ
KHAI THỊ SỐ 80  PHẢI CÚNG THẤT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIÚP NGƯỜI ĐÃ MẤT5:58KHAI THỊ SỐ 80 PHẢI CÚNG THẤT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIÚP NGƯỜI ĐÃ MẤT
KHAI THỊ SỐ 79  BA ĐỜI CHƯ PHẬT ĐỀU PHẢI TU PHÁP CĂN BẢN NÀY!5:14KHAI THỊ SỐ 79 BA ĐỜI CHƯ PHẬT ĐỀU PHẢI TU PHÁP CĂN BẢN NÀY!
KHAI THỊ SỐ 78  VÔ THƯỜNG ĐẾN TRỞ TAY SẼ KHÔNG KỊP5:33KHAI THỊ SỐ 78 VÔ THƯỜNG ĐẾN TRỞ TAY SẼ KHÔNG KỊP
KHAI THỊ SỐ 77  LÀM THẾ NÀO ĐỂ SIÊU ĐỘ NGƯỜI THÂN!27:49KHAI THỊ SỐ 77 LÀM THẾ NÀO ĐỂ SIÊU ĐỘ NGƯỜI THÂN!
BUÔNG BỎ VẠN DUYÊN NIỆM NIỆM KHÔNG RỜI A DI ĐÀ PHẬT Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,tập 59122:06BUÔNG BỎ VẠN DUYÊN NIỆM NIỆM KHÔNG RỜI A DI ĐÀ PHẬT Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,tập 591
Triệu Nhu Nhất Ngôn Phim Hoạt Hình36:39Triệu Nhu Nhất Ngôn Phim Hoạt Hình
NHÌN THẤU BUÔNG XUỐNG,TÍN NGUYỆN TRÌ DANH 201817:22NHÌN THẤU BUÔNG XUỐNG,TÍN NGUYỆN TRÌ DANH 2018
Khai Thị ngày 26 12 2017 Nhìn Thấu Buông Xuống Tín Nguyện Trì Danh HT Tịnh Không57:32Khai Thị ngày 26 12 2017 Nhìn Thấu Buông Xuống Tín Nguyện Trì Danh HT Tịnh Không
Khôi Phục Hiếu Kính , Gia Hòa,Nhân Lạc,Vũ Trụ Quốc Gia Thanh Bình 21 12  201738:44Khôi Phục Hiếu Kính , Gia Hòa,Nhân Lạc,Vũ Trụ Quốc Gia Thanh Bình 21 12 2017
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Bé Nguyễn Thị Trâm Anh23:20Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Bé Nguyễn Thị Trâm Anh
Phim Truyện Nhân Quả Con Rồng Cháu Tiên38:24Phim Truyện Nhân Quả Con Rồng Cháu Tiên
Cách Thức Dụng Tâm tập 2  2 Học Vấn Dạy Con45:21Cách Thức Dụng Tâm tập 2 2 Học Vấn Dạy Con
Cách Thức Dụng Tâm tập 1  2 Học Vấn Dạy Con1:03:36Cách Thức Dụng Tâm tập 1 2 Học Vấn Dạy Con
Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân49:42Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân
Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm1:04:49Cha Mẹ Thích, Dốc Lòng Làm
Tập 006 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng1:02:18Tập 006 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Tập 005 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng58:47Tập 005 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Tập 004 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng3:00:03Tập 004 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Tập 003 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng1:00:23Tập 003 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Tập 002 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng1:00:26Tập 002 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Tập 001  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảngTập 001 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng
Loading...
Loading...
Loading...