Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...

Loading...
Upload: voluongthoTV
9:09Trực Tuyến Cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

Trực Tuyến Cộng tu tại Tịnh Thất Quan Âm

Live Now 101 watching
Description here.
1:23:39Hòa Thượng Tịnh Không chúc Tết đầu năm 2018 mới

Hòa Thượng Tịnh Không chúc Tết đầu năm 2018 mới

Live Now 1 week ago - 917 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
2:00:27Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4   4 Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 4 4 Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Live Now 3 weeks ago - 1,387 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:07:07A Di Đà Phật Hộ Niệm

A Di Đà Phật Hộ Niệm

Live Now 3 weeks ago - 347 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
54:59SÁM HỐI TRƯỚC MẶT PHẬT BỒ TÁT,RỒI LẠI TIẾP TỤC Y NHƯ CŨ ĐÓ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

SÁM HỐI TRƯỚC MẶT PHẬT BỒ TÁT,RỒI LẠI TIẾP TỤC Y NHƯ CŨ ĐÓ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

Live Now 3 weeks ago - 275 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:00:35Vong ân phụ nghĩa, dù có tu được tốt hơn đi nữa cũng không thể vãng sanh, không thể không biết

Vong ân phụ nghĩa, dù có tu được tốt hơn đi nữa cũng không thể vãng sanh, không thể không biết

Live Now 3 weeks ago - 507 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
47:34A Di Đà Phật Niệm Liên Tục

A Di Đà Phật Niệm Liên Tục

Live Now 3 weeks ago - 268 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:07:06Không có tâm Thành Kính, vậy dù Lão Sư có cao minh hơn nữa, bạn đến học với họ cũng vô ích

Không có tâm Thành Kính, vậy dù Lão Sư có cao minh hơn nữa, bạn đến học với họ cũng vô ích

Live Now 3 weeks ago - 186 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
38:47Chúng ta hôm nay, dù có hứng chịu bất cứ điều gì cũng đều vui vẻ chấp nhận

Chúng ta hôm nay, dù có hứng chịu bất cứ điều gì cũng đều vui vẻ chấp nhận

Live Now 3 weeks ago - 522 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
49:11Hiện nay nội bộ Tịnh Tông rất ồn ào, phê bình lẫn nhau, chứ không phải tán thán nhau 55

Hiện nay nội bộ Tịnh Tông rất ồn ào, phê bình lẫn nhau, chứ không phải tán thán nhau 55

Live Now 3 weeks ago - 216 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:00:35Chùa Phật Lai chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng

Chùa Phật Lai chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng

Live Now 3 weeks ago - 149 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:00:11A Di Đà Phật Đánh Khánh

A Di Đà Phật Đánh Khánh

Live Now 3 weeks ago - 204 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:55:25A Di Đà Phật 1 Câu Lớn 1 Câu nhỏ

A Di Đà Phật 1 Câu Lớn 1 Câu nhỏ

Live Now 3 weeks ago - 197 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:56:32Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Live Now 3 weeks ago - 243 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:57:19Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Live Now 3 weeks ago - 150 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:59:37Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Live Now 3 weeks ago - 150 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
53:24Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Live Now 3 weeks ago - 108 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
1:39:35Thành kính là Pháp thế gian và Xuất Thế Gian

Thành kính là Pháp thế gian và Xuất Thế Gian

Live Now 1 month ago - 633 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
22:07Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 -4   Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật tập 3 -4 Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Live Now 2 months ago - 3,286 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
22:06Tập 30: Hứa Vũ Dạy Dỗ Đệ Đệ Phim Hoạt Hình

Tập 30: Hứa Vũ Dạy Dỗ Đệ Đệ Phim Hoạt Hình

Live Now 2 months ago - 272 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
6:37Tập 29: A Kí Báo Ân Chủ Phim Hoạt Hình

Tập 29: A Kí Báo Ân Chủ Phim Hoạt Hình

Live Now 2 months ago - 188 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
13:37Tùy duyên và Phan Duyên

Tùy duyên và Phan Duyên

Live Now 2 months ago - 287 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
17:01Thân Người Khó Được -Phật Khó Gặp -Tín Huệ Nghe Pháp Khó Trong Khó

Thân Người Khó Được -Phật Khó Gặp -Tín Huệ Nghe Pháp Khó Trong Khó

Live Now 2 months ago - 280 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
16:38Phương Pháp Tu Hành: Nhân Giới Được Định Nhân Định Khai Huệ

Phương Pháp Tu Hành: Nhân Giới Được Định Nhân Định Khai Huệ

Live Now 2 months ago - 308 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
6:39Phât Giáo Ở Trước Mắt Có 6 Loại Hình Như Vậy

Phât Giáo Ở Trước Mắt Có 6 Loại Hình Như Vậy

Live Now 2 months ago - 224 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
6:39Người Hộ Pháp Điều Họ Mong Muốn Là Tiền Tài -Quan Quyền của Thế Gian

Người Hộ Pháp Điều Họ Mong Muốn Là Tiền Tài -Quan Quyền của Thế Gian

Live Now 2 months ago - 149 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
12:36Niệm Phật Là Cách Tốt Nhất- Hóa Giải Tập Khí Phiền Nào, Vọng Tượng

Niệm Phật Là Cách Tốt Nhất- Hóa Giải Tập Khí Phiền Nào, Vọng Tượng

Live Now 2 months ago - 313 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
7:24Giới Luật Rất Là Quan Trọng

Giới Luật Rất Là Quan Trọng

Live Now 2 months ago - 254 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
17:42Giáo Trình 7 Ngày:Giúp 1 Kẻ Ác Thành Người Lương Thiện -1 Tham Quan Thành Liêm Khiết

Giáo Trình 7 Ngày:Giúp 1 Kẻ Ác Thành Người Lương Thiện -1 Tham Quan Thành Liêm Khiết

Live Now 2 months ago - 123 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
Dùng Tâm Chân Thành Thanh Tịnh Cung Kính Để Niệm Phật Thì Không 1 Ai Là Không Vãng Sanh

Dùng Tâm Chân Thành Thanh Tịnh Cung Kính Để Niệm Phật Thì Không 1 Ai Là Không Vãng Sanh

Live Now 2 months ago - 362 views
Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư
website Phật giáo, có các bài giảng ...
Loading...
Loading...