Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...


일본 미녀의 정체, 조상의 얼굴을 바꾸고 한국인 얼굴을 조작하다 [심각한 열등감] | 일본 | clip60

Download This Video View: 300 652 перегляди
Like

Embed this video to your site with this code:
Channel: Dolica 돌리카
Loading...
일본 미녀의 정체, 조상의 얼굴을 바꾸고 한국인 얼굴을 조작하다 [심각한 열등감] | 일본 | clip60 일본인 역사왜곡, 조상의 얼굴을 바꾸고 한국인 얼굴을 조작하다 [심각한 열등감] 일본 미녀와 조선 미녀의 사진이 극명하게 차이가 나던 이유는 그들의 열등감에서 빚어진 조작 작업이 있었기 때문이다.

문제난 한국인 조상의 얼굴까지 조작해 한국인들을 괴롭혔다는 데 있다. 일본 미녀 사진이라고 떠도는 것은 모두 거짓이었고, 한국인들의 모습은 힘없게 조작되었다.

이쯤 되면 다른 의미로 대단하다는 생각마저 든다.
일본 일본미녀 한국 한국인 한국미녀

Kevin MacLeod의 Just As Soon은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/... 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-...
아티스트: http://incompetech.com/
Copyright : Youtube.com
Show more...

Bạn đã xem chưa !


Loading...