Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...


🐖삼겹살을 처음 먹어본 영국인들의 반응!?!🐖 | 삼겹살 | clip60

Download This Video View: 10 999 718 переглядів
Like

Embed this video to your site with this code:
Channel: 영국남자 Korean Englishman
Loading...
🐖삼겹살을 처음 먹어본 영국인들의 반응!?!🐖 | 삼겹살 | clip60 이 전편: http://www.clip60.com/watch/video.BiTLL8uOVQ8
안녕하세요! 이번 편은 여러분들이 기다리고 기다리시던 삼겹살 먹방 입니다!! 영국에선 돼지고기를 많이 먹긴 하지만 좀 밋밋하게 다른 야채들 하고 굽거나 고기에 있는 지방을 떼고 먹는데... 한국 삼겹살을 먹어보더니 다들 세상에 이런 맛이 있냐며 놀라더라구요ㅋㅋ 게다가 해먹기도 간단하다니! 그리고 다들 쌈장에 뿅 가서 크리스 신부님은 두번이나 리필해드렸어요! ㅎㅎㅎ 영국에서 준비한 삼겹살은 한국 삼겹살만 못하겠지만 그래도 모두 엄청 맛있게 먹었어요! 한번 맛보면 헤어나올 수 없는 삼겹살의 세계... 저희 영국 친구들도 이제 한동안 삼겹살 먹으러 가자고 엄청 조르게 생겼네요ㅎㅎㅎ


This week we bring Korean BBQ to the UK!! You can find Korean BBQ her but it’s not the same, and so many of our friends hadn’t tried it that we decided to make our own authentic Korean BBQ with them! Juicy Pork Belly, grilled kimchi, incredible ssamjang sauce and the perfect mix of veg combining to make an experience you won't forget. Meat will never taste the same after you try legit Korean BBQ... there's no going back.
Copyright : Youtube.com
Show more...

Bạn đã xem chưa !

5 місяців тому - 2 736 933 перегляди
2 місяці тому - 194 438 444 перегляди
11 місяців тому - 4 499 569 537 переглядів
1 день тому - 17 773 975 переглядів
1 місяць тому - 276 716 286 переглядів
2 тижні тому - 66 700 586 переглядів
1 місяць тому - 16 002 237 переглядів

Loading...