Clip hot VN. Tổng hợp video clip hot, clip hài, clip hot girl xinh, clip hot trên mạng, clip sexy, video clip thể thao, video clip cover, video clip shock mới và hot nhất ...


하리수 미키정 이혼, 그녀의 분노 이유 "머리에 뇌가 잘 있기는 한가요?" | 하리수 | clip60

Download This Video View: 1 185 108 переглядів
Like

Embed this video to your site with this code:
Channel: Dolica 돌리카
Loading...
하리수 미키정 이혼, 그녀의 분노 이유 "머리에 뇌가 잘 있기는 한가요?" | 하리수 | clip60 하리수 미키정 이혼, 그녀의 분노 이유 "머리에 뇌가 잘 있기는 한가요?"
만들면서도 깊은 빡침이 느껴지는 이번 소식입니다.

하리수 미키정 부부. 한국 사회에서 살기 힘드셨을 텐데 10년간 예쁜 모습 보여줘서 고맙습니다.

그리고 악플러들 정말 이참에 싹 고소해서
강력하게 처벌 해주시기를 부탁드립니다.

머리에 진짜 뇌가 있기는 한 건지
그 악플들을 보고 손이 부들부들 떨렸습니다.

차마 영상에는 넣지 않았습니다.

두 부부, 아니. 하리수 미키정 님을 응원합니다.


Kevin MacLeod의 Laid Back Guitars은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/... 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-...
아티스트: http://incompetech.com/
Copyright : Youtube.com
Show more...

Bạn đã xem chưa !

4 роки тому - 90 934 перегляди
5 місяців тому - 69 653 перегляди
2 дні тому - 13 630 переглядів
6 місяців тому - 230 886 переглядів
8 місяців тому - 64 732 перегляди
2 тижні тому - 166 025 переглядів

Loading...